ארגון יריד התעסוקה השנתי

פטור ממכרז מס' 172: ארגון יריד התעסוקה השנתי
מספר הודעה: 
45-172
יחידה מפרסמת: 
נושא: 
ארגון יריד התעסוקה השנתי
שם הספק: 
אגודת הסטודנטים
תקופת התקשרות: 
שנה
קבצים נלווים: 
תאריך פירסום:
05/11/2018
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive