שירותי שליחויות ומשלוחים

פטור ממכרז מס' 187: שירותי שליחויות ומשלוחים
מספר הודעה: 
45-187
יחידה מפרסמת: 
נושא: 
שירותי שליחויות ומשלוחים
שם הספק: 
איכות בלדרות בע"מ
תקופת התקשרות: 
עד 20.12.2018
קבצים נלווים: 
תאריך פירסום:
18/12/2018
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive