הרחבת התקשרות עם מעצבי תצוגות למתן שירותי עיצוב למוזיאון הטבע

פטור ממכרז מס' 125: הרחבת התקשרות עם מעצבי תצוגות למתן שירותי עיצוב למוזיאון הטבע
מספר הודעה: 
45-125
יחידה מפרסמת: 
נושא: 
הרחבת התקשרות עם מעצבי תצוגות למתן שירותי עיצוב למוזיאון הטבע
שם הספק: 
ניצן רפאלי, טוקן, הטחנה לעיצוב, אורי גלזר והתעשייה
תקופת התקשרות: 
ספציפית
סכום התקשרות: 
כ- מילון ש"ח
תאריך אחרון להשגות:
24/06/2018 - 17:00
קבצים נלווים: 
תאריך פירסום:
12/06/2018
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive