פינוי גלילי גז מסוכנים

פטור ממכרז מס' 174: פינוי גלילי גז מסוכנים
מספר הודעה: 
45-174
יחידה מפרסמת: 
נושא: 
פינוי גלילי גז מסוכנים
שם הספק: 
ליקוויד גז
תקופת התקשרות: 
חד פעמית
קבצים נלווים: 
תאריך פירסום:
05/11/2018
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive