אספקת מעטפות מודפסות

פטור ממכרז מס' 157: אספקת מעטפות מודפסות
מספר הודעה: 
45-157
יחידה מפרסמת: 
נושא: 
אספקת מעטפות מודפסות
תחום: 
טובין - אחר
ציוד וכיבוד למשרד
שם הספק: 
גברעם מעטפות איכות בע"מ
תקופת התקשרות: 
עד 16.9.2019
תאריך אחרון להשגות:
28/10/2018 - 05:40
קבצים נלווים: 
תאריך פירסום:
16/10/2018
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive