ביטוח דירקטורים ונושאי משרה

פטור ממכרז מס' 126: ביטוח דירקטורים ונושאי משרה
מספר הודעה: 
45-126
יחידה מפרסמת: 
נושא: 
ביטוח דירקטורים ונושאי משרה
שם הספק: 
הראל חברה לביטוח בע"מ
תקופת התקשרות: 
עד 31.7.2019
סכום התקשרות: 
33,000 $
תאריך אחרון להשגות:
24/06/2018 - 17:00
קבצים נלווים: 
תאריך פירסום:
12/06/2018
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive