פרסום בשלטי חוצות בת"א

פטור ממכרז מס' 177: פרסום בשלטי חוצות בת"א
מספר הודעה: 
45-177
יחידה מפרסמת: 
נושא: 
פרסום בשלטי חוצות בת"א
שם הספק: 
JC Decaux
תקופת התקשרות: 
עשר שנים או עד תום הזיכיון שניתן מעיריית ת"א – לפי המוקדם מביניהם
תאריך אחרון להשגות:
09/12/2018 - 17:00
קבצים נלווים: 
תאריך פירסום:
27/11/2018
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive