שירותי יעוץ משפטי בתחומים שונים

פטור ממכרז מס' 189: שירותי יעוץ משפטי בתחומים שונים
מספר הודעה: 
45-189
יחידה מפרסמת: 
נושא: 
שירותי יעוץ משפטי בתחומים שונים
שם הספק: 
משרדי עו"ד: אבימור שדמי, גולדפרב זליגמן ושות', נסים, רינקוב, סנדרוביץ , מ. פירון ושות' ,טל קדרי שמיר ושות', יוסי לוי ושות', מ. פירון ושות' , בן ארי, פיש, סבן ושות'
תקופת התקשרות: 
שנה
קבצים נלווים: 
תאריך פירסום:
18/12/2018
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive