סיורים לימודיים בהודו

פטור ממכרז מס' 165: סיורים לימודיים בהודו
מספר הודעה: 
45-165
יחידה מפרסמת: 
נושא: 
סיורים לימודיים בהודו
תחום: 
שירותים - אחר
שם הספק: 
MEIVIA International
תקופת התקשרות: 
שנה
קבצים נלווים: 
תאריך פירסום:
16/10/2018
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive