שירותי יעוץ משפטי

פטור ממכרז מס' 130: שירותי יעוץ משפטי
מספר הודעה: 
45-130
יחידה מפרסמת: 
נושא: 
שירותי יעוץ משפטי
שם הספק: 
רינקוב, סנדרוביץ', חמד, משרד ש.הורוביץ, משרד מידן תדמור, משרד מ.פירון ושות'
תקופת התקשרות: 
עד לסיום הטיפול המשפטי
סכום התקשרות: 
בהתאם לתנאי ההתקשרות עם כל משרד במסגרת מכרז הס. 9.14 - יעוץ משפטי
תאריך אחרון להשגות:
24/06/2018 - 05:55
קבצים נלווים: 
תאריך פירסום:
12/06/2018
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive