ניהול הפקת 5 סרטי קמפיין לאירוע חבר הנאמנים

פטור ממכרז מס' 131: ניהול הפקת 5 סרטי קמפיין לאירוע חבר הנאמנים
מספר הודעה: 
45-131
יחידה מפרסמת: 
נושא: 
ניהול הפקת 5 סרטי קמפיין לאירוע חבר הנאמנים
שם הספק: 
לא, לא, לא, לא ,לא, כן בע"מ
תקופת התקשרות: 
עד סיום הפרויקט
סכום התקשרות: 
כ- 250,000 ש"ח
תאריך אחרון להשגות:
24/06/2018 - 05:58
קבצים נלווים: 
תאריך פירסום:
12/06/2018
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive