הפקת סרט תדמית

פטור ממכרז מס' 190: הפקת סרט תדמית
מספר הודעה: 
45-190
יחידה מפרסמת: 
נושא: 
הפקת סרט תדמית
שם הספק: 
לא, לא, לא, לא, לא, כן בע"מ
תקופת התקשרות: 
ספציפית
תאריך אחרון להשגות:
30/12/2018 - 16:04
קבצים נלווים: 
תאריך פירסום:
18/12/2018
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive