השכרת מכונות צילום לסגל המינהלי

פטור ממכרז מס' 178: השכרת מכונות צילום לסגל המינהלי
מספר הודעה: 
45-178
יחידה מפרסמת: 
נושא: 
השכרת מכונות צילום לסגל המינהלי
שם הספק: 
צילומעתיק בע"מ
תקופת התקשרות: 
בהתאם לתנאי חשכ"ל
קבצים נלווים: 
תאריך פירסום:
27/11/2018
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive