מיזם משותף להקמה ותפעול קהילת חדשנות בתחום ערים חכמות

פטור ממכרז מס' 134: מיזם משותף להקמה ותפעול קהילת חדשנות בתחום ערים חכמות
מספר הודעה: 
45-134
יחידה מפרסמת: 
נושא: 
מיזם משותף להקמה ותפעול קהילת חדשנות בתחום ערים חכמות
שם הספק: 
עתידים
תקופת התקשרות: 
עד 28.2.2019
סכום התקשרות: 
כ - 700,000 ש"ח
תאריך אחרון להשגות:
26/06/2018 - 08:56
קבצים נלווים: 
תאריך פירסום:
14/06/2018
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive