אספקת דלק לרכבים

פטור ממכרז מס' 132: אספקת דלק לרכבים
מספר הודעה: 
45-132
יחידה מפרסמת: 
נושא: 
אספקת דלק לרכבים
שם הספק: 
סונול ישראל בע"מ
תקופת התקשרות: 
עד 26.4.2019
סכום התקשרות: 
כ- 40,000 ש"ח
תאריך אחרון להשגות:
26/06/2018 - 08:48
קבצים נלווים: 
תאריך פירסום:
14/06/2018
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive