תחזוקה למערכת אבטחת מידע - SEEKER

בחינת קיום ספק יחיד/חוץ מס' 119: תחזוקה למערכת אבטחת מידע - SEEKER
מספר הודעה: 
45-119
נושא: 
תחזוקה למערכת אבטחת מידע - SEEKER
תחום: 
מחשוב - ציוד ושירותים
שם הספק: 
Synopsys Global Kft.
תקופת התקשרות: 
שלוש שנים
תאריך אחרון להשגות:
31/05/2018 - 17:00
תאריך פירסום:
16/05/2018
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive