התקשרות עם משתלות הוכברג בע"מ לשם הספקה של עצי תות - ספק יחיד

פטור ממכרז מס' 185: התקשרות עם משתלות הוכברג בע"מ לשם הספקה של עצי תות - ספק יחיד
מספר הודעה: 
48-185
נושא: 
התקשרות עם משתלות הוכברג בע"מ לשם הספקה של עצי תות - ספק יחיד
תחום: 
שירותים - אחר
שם הספק: 
משתלות הוכברג בע"מ
תקופת התקשרות: 
עד תום הפרויקט
סכום התקשרות: 
כ- 330 אלף ש"ח, לפני מע"מ
תאריך אחרון להשגות:
18/12/2018 - 17:00
יצירת קשר: 
תאריך פירסום:
06/12/2018
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive