הרחבת התקשרות עם חברת קו תיאום ופיקוח בע"מ לניהול פרויקט הקמת אולפן צילומי טלוויזיה בבניין נזריאן

פטור ממכרז מס' 171: הרחבת התקשרות עם חברת קו תיאום ופיקוח בע"מ לניהול פרויקט הקמת אולפן צילומי טלוויזיה בבניין נזריאן
מספר הודעה: 
48-171
נושא: 
הרחבת התקשרות עם חברת קו תיאום ופיקוח בע"מ לניהול פרויקט הקמת אולפן צילומי טלוויזיה בבניין נזריאן
תחום: 
תכנון וניהול בתחום הבניה
שם הספק: 
קו תיאום ופיקוח בע"מ
תקופת התקשרות: 
עד תום הפרויקט
סכום התקשרות: 
55,000 ש"ח, לפני מע"מ
תאריך אחרון להשגות:
12/11/2018 - 17:00
יצירת קשר: 
תאריך פירסום:
31/10/2018
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive