מתן שירותי פינוי פסולת חומרים מסוכנים

מכרז מס' הס/21/2018: מתן שירותי פינוי פסולת חומרים מסוכנים
מספר מכרז: 
הס/21/2018
סטטוס: 
הסתיים
תחום: 
בטיחות
שירותים - אחר
תאריך אחרון להגשת הצעה:
04/11/2018 - 12:00
תשלום דמי השתתפות: 
ההשתתפות במכרז אינה כרוכה בדמי השתתפות
הערה כללית: 

לתשומת לבכם

המועד האחרון להגשת הצעות נדחה עד ליום 04/11/2018 עד השעה 12:00

 

שם הזוכה: 
טביב החברה הארצית לטיפול ופינוי פסולת רעילה בע"מ
תאריך פרסום:
06/09/2018
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive