התקשרות עם חברת ד.מ הנדסה בע"מ לאספקה והתקנה של מערכות אודיו וידאו בהסכם מסגרת באוניברסיטת תל אביב– התקשרות עם זוכה במכרז החשכ"ל

פטור ממכרז מס' 120: התקשרות עם חברת ד.מ הנדסה בע"מ לאספקה והתקנה של מערכות אודיו וידאו בהסכם מסגרת באוניברסיטת תל אביב– התקשרות עם זוכה במכרז החשכ"ל
מספר הודעה: 
48-120
נושא: 
התקשרות עם חברת ד.מ הנדסה בע"מ לאספקה והתקנה של מערכות אודיו וידאו בהסכם מסגרת באוניברסיטת תל אביב
תחום: 
מולטימדיה
שם הספק: 
ד.מ.הנדסה בע"מ
תקופת התקשרות: 
6 חודשים
סכום התקשרות: 
עד כ- 700,000 ש"ח, לפני מע"מ
תאריך אחרון להשגות:
27/05/2018 - 17:00
יצירת קשר: 
תאריך פירסום:
15/05/2018
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive