מכרז פומבי לביצוע עבודות פיתוח, תשתית וגינון בבניין צ'ק פוינט– בית ספר למדעי המחשב ואוניברסיטת תל אביב לנוער בקמפוס אוניברסיטת תל אביב ובשטחים הסמוכים לו

מכרז מס' 3223/2018 : מכרז פומבי לביצוע עבודות פיתוח, תשתית וגינון בבניין צ'ק פוינט– בית ספר למדעי המחשב ואוניברסיטת תל אביב לנוער בקמפוס אוניברסיטת תל אביב ובשטחים הסמוכים לו
מספר מכרז: 
3223/2018
סטטוס: 
הסתיים
תחום: 
עבודות פיתוח, גינון והשקיה
תאריך אחרון להגשת הצעה:
28/05/2018 - 12:00
תשלום דמי השתתפות: 
ההשתתפות במכרז אינה כרוכה בדמי השתתפות
סיור ספקים: 
סיורי הקבלנים יתקיימו בתאריכים 02.05.2018 בשעה 12:30 וב- 03.05.2018 בשעה 12:00. התכנסות המשתתפים תיערך בחדר ישיבות חרובי בקומת הכניסה של בניין הנהלת אגף הנדסה ותחזוקה (כניסה משער 14).
יצירת קשר: 
הערה כללית: 

קבלת כתב הכמויות על גבי מדיה מגנטית במזכירות הנהלת אגף הנדסה ותחזוקה (אצל הגב' שלי פונטה) תתאפשר למציעים אשר השתתפו בסיור הקבלנים. 

 

 

 

שם הזוכה: 
י.ע.פ. יצחק – עפר ופיתוח בע"מ
תאריך פרסום:
24/04/2018
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive