מכרז פומבי לקבלת הרשאה להפעלת עגלה באודיטוריום סמולרש

מכרז מס' 4/2019: מכרז פומבי לקבלת הרשאה להפעלת עגלה באודיטוריום סמולרש
מספר מכרז: 
4/2019
סטטוס: 
מבוטל
תחום: 
הפעלת בית אוכל/תחנת מזון/עגלת קפה/מכונה אוטומטית
תאריך אחרון להגשת הצעה:
10/03/2019 - 12:00
תשלום דמי השתתפות: 
ההשתתפות במכרז אינה כרוכה בדמי השתתפות
סיור ספקים: 
סיור מציעים יערך באופן פרטני במקום, לא יאוחר מיום 24.2.2019. לתיאום יש לפנות למר אורן קדוש בטלפון: 03-6409092 או בדוא"ל: kereni@tauex.tau.ac.il.
יצירת קשר: 
תאריך פרסום:
13/02/2019
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive