הרחבת היקף התקשרות עם משרד אדריכלים ניר קוץ אדריכלים בע"מ לתכנון בניין הכניסה לפקולטה למשפטים על שם בוכמן כך שתכלול גם אדריכלות נוף

פטור ממכרז מס' 155: הרחבת היקף התקשרות עם משרד אדריכלים ניר קוץ אדריכלים בע"מ לתכנון בניין הכניסה לפקולטה למשפטים על שם בוכמן כך שתכלול גם אדריכלות נוף
מספר הודעה: 
48-155
נושא: 
הרחבת היקף התקשרות עם משרד אדריכלים ניר קוץ אדריכלים בע"מ לתכנון בניין הכניסה לפקולטה למשפטים על שם בוכמן כך שתכלול גם אדריכלות נוף
תחום: 
שירותים - אחר
שם הספק: 
ניר קוץ אדריכלים בע"מ
תקופת התקשרות: 
עד תום הפרויקט
תאריך אחרון להשגות:
17/09/2018 - 17:00
יצירת קשר: 
תאריך פירסום:
05/09/2018
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive