השכרת חנות בכיכר אנטין לאגודת הסטודנטים

פטור ממכרז מס' 231: השכרת חנות בכיכר אנטין לאגודת הסטודנטים
מספר הודעה: 
48-231
נושא: 
השכרת חנות בכיכר אנטין לאגודת הסטודנטים
תחום: 
שכירות
שם הספק: 
אגודת הסטודנטים
תקופת התקשרות: 
5 שנים + 5 שנים אופציה.
תאריך אחרון להשגות:
17/05/2019 - 17:00
תאריך פירסום:
05/05/2019
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive