מכרז פומבי לקבלת הרשאה לניהול עגלה למכירת מזון ושתייה בבניין נפתלי – הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון

מכרז מס' 5/2018: מכרז פומבי לקבלת הרשאה לניהול עגלה למכירת מזון ושתייה בבניין נפתלי – הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון
מספר מכרז: 
5/2018
סטטוס: 
הסתיים
תחום: 
הפעלת בית אוכל/תחנת מזון/עגלת קפה/מכונה אוטומטית
תאריך אחרון להגשת הצעה:
15/07/2018 - 12:00
תשלום דמי השתתפות: 
ההשתתפות במכרז אינה כרוכה בדמי השתתפות
סיור ספקים: 
סיור המציעים יערך באופן פרטני במקום, לתיאום יש לפנות למר ישראל פרידמן בטלפון: 03-6406262 או 03-6409092 או בדוא"ל: israelfr@tauex.tau.ac.il. ההשתתפות בסיור המציעים הינה חובה.
יצירת קשר: 
תאריך פרסום:
20/06/2018
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive