מכרז פומבי לבחירת קבלן להספקה של מערכות מיזוג אויר ואוורור מסוג VRF והתקנתן ב"חדר יא" המיועד לשמש כמרכז למחקר בספורט באוניברסיטת תל אביב

מכרז מס' 5214/2018: מכרז פומבי לבחירת קבלן להספקה של מערכות מיזוג אויר ואוורור מסוג VRF והתקנתן ב"חדר יא" המיועד לשמש כמרכז למחקר בספורט באוניברסיטת תל אביב
מספר מכרז: 
5214/2018
סטטוס: 
הסתיים
תחום: 
מיזוג אוויר ואוורור, מנדפים
תאריך אחרון להגשת הצעה:
27/05/2018 - 12:00
תשלום דמי השתתפות: 
ההשתתפות במכרז אינה כרוכה בדמי השתתפות
סיור ספקים: 
סיור קבלנים, אפשרות ראשונה: 13.5.2018 בשעה 9:00 סיור קבלנים, אפשרות שנייה: 15.5.2018 בשעה 10:00 התכנסות המשתתפים תיערך בחדר ישיבות חרובי בקומת הכניסה של בניין הנהלת אגף הנדסה ותחזוקה (כניסה משער 14). השתתפות באחד מסיורי הקבלנים הנה חובה ומהווה בבחינת תנאי סף. הצעתו של מציע שלא השתתף באחד מסיורי הקבלנים לא תובא בפני ועדת המכרזים ולא תישקל.
יצירת קשר: 
הערה כללית: 

קבלת כתב הכמויות על גבי מדיה מגנטית במזכירות הנהלת אגף הנדסה ותחזוקה (אצל הגב' שלי פונטה) תתאפשר למציעים אשר השתתפו בסיור הקבלנים.

שם הזוכה: 
י.ב.א מיזוג אויר בע"מ
תאריך פרסום:
08/05/2018
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive