הרחבת מאגר בתי מלון עבור אורחי האוניברסיטה

מכרז מס' הס/9/2016: הרחבת מאגר בתי מלון עבור אורחי האוניברסיטה
מספר מכרז: 
הס/9/2016
סטטוס: 
הסתיים
תחום: 
הפקת אירועים, אירוח, והסעדה
תאריך אחרון להגשת הצעהלהגשת הצעה:
30/06/2019 - 12:00
תשלום דמי השתתפות: 
ההשתתפות במכרז אינה כרוכה בדמי השתתפות
הגשת הצעה/מועמדות: 
להגשת הצעה
הערה כללית: 

לתשומת לבכם,

מועדים מעודכנים למכרז:

מועד אחרון לשאילת שאלות הבהרה: 10.6.2019 

מועד אחרון למתן תשובות לשאלות הבהרה: 20.6.2019 

מועד אחרון להגשת הצעות למכרז 30.6.2019 בשעה 15:00 בדיוק

תאריך פרסום:
08/05/2016
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive