לאספקת מתכלים למדפסות ומכונות משולבות

מכרז מס' הס/7/2018: לאספקת מתכלים למדפסות ומכונות משולבות
מספר מכרז: 
הס/7/2018
סטטוס: 
הסתיים
תחום: 
טובין - אחר
ציוד וכיבוד למשרד
תאריך אחרון להגשת הצעה:
16/07/2018 - 12:00
תשלום דמי השתתפות: 
ההשתתפות במכרז אינה כרוכה בדמי השתתפות
הערה כללית: 

לתשומת לבכם, 

  1. המועד האחרון למענה על שאלות הבהרה נדחה לתאריך 25.6.2018 
  2. המועד האחרון להגשת הצעות נדחה לתאריך 16.7.2018 בשעה 12:00
  3. שימו לב שפורסם מחירון Samsung מעודכן בקובץ Excell.
שם הזוכה: 
י.א. מיטווך ובניו בע"מ
תאריך פרסום:
28/05/2018
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive