התקשרות עם חברת "קווים תחבורה ציבורית בע"מ ח.פ. 513000877", לשם הצבת שתי מכונות אוטומטיות לטעינה של כרטיסי נסיעה אלקטרוניים ("רב-קו") בשטח קמפוס אוניברסיטת תל אביב.

בחינת קיום ספק יחיד/חוץ מס' 247: התקשרות עם חברת "קווים תחבורה ציבורית בע"מ ח.פ. 513000877", לשם הצבת שתי מכונות אוטומטיות לטעינה של כרטיסי נסיעה אלקטרוניים ("רב-קו") בשטח קמפוס אוניברסיטת תל אביב.
מספר הודעה: 
48-247
נושא: 
התקשרות עם חברת "קווים תחבורה ציבורית בע"מ ח.פ. 513000877", לשם הצבת שתי מכונות אוטומטיות לטעינה של כרטיסי נסיעה אלקטרוניים ("רב-קו") בשטח קמפוס אוניברסיטת תל אביב.
תחום: 
טובין - אחר
שירותים - אחר
תחבורה והסעות
שם הספק: 
קווים תחבורה ציבורית בע"מ ח.פ. 513000877
תקופת התקשרות: 
עד תום הפרויקט
תאריך אחרון להשגות:
20/08/2019 - 12:00
תאריך פירסום:
06/08/2019
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive