תחרות אדריכלים לתכנון בניין בית הספר לאדריכלות ע"ש עזריאלי באוניברסיטת תל אביב

מכרז מס' 2602/2019: תחרות אדריכלים לתכנון בניין בית הספר לאדריכלות ע"ש עזריאלי באוניברסיטת תל אביב
מספר מכרז: 
2602/2019
סטטוס: 
סגור להגשה
תחום: 
תחרות אדריכלים
תאריך אחרון להגשת הצעהלהגשת מועמדות:
16/06/2019 - 12:00
תשלום דמי השתתפות: 
ההשתתפות במכרז אינה כרוכה בדמי השתתפות
הגשת הצעה/מועמדות: 
להגשת מועמדות
יצירת קשר: 
הערה כללית: 

להלן החומר הטכני מצב' קישור

האוניברסיטה מבקשת לעדכן את המשתתפים במכרז שבנדון לגבי עדכון המועדים, כדלקמן:

  1. המועד האחרון להגשת ההצעות בשלב א' של השלב הראשון בתחרות הכללית נדחה בזאת עד ליום 28.4.2019 בשעה 14:00.

  2. מועד אחרון להגשת ההצעות במסגרת ההליך לאדריכלים צעירים הינו עד ליום  16.6.19 בשעה 12:00.

  3. פניות לקבלת הבהרות במסגרת ההליך לאדריכלים הצעירים: ניתן יהיה לפנות בכתב עד ליום 15.5.2019 לעו"ד אופיר כהן מלשכת היועצת המשפטית באוניברסיטה באמצעות המייל: general@tauex.tau.ac.il.

 

תאריך פרסום:
26/02/2019
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive