אספקת מוצרי Apple לא כולל iPhone

מכרז מס' הס/5/2019: אספקת מוצרי Apple לא כולל iPhone
מספר מכרז: 
הס/5/2019
סטטוס: 
הסתיים
תחום: 
טובין - אחר
מחשוב - ציוד ושירותים
תאריך אחרון להגשת הצעהלהגשת הצעה:
17/06/2019 - 12:00
תשלום דמי השתתפות: 
ההשתתפות במכרז אינה כרוכה בדמי השתתפות
הגשת הצעה/מועמדות: 
להגשת הצעה
הערה כללית: 

לתשומת לבכם, 

מועדים מעודכנים למכרז:

המועד האחרון לשאילת שאלות הבהרה: 28.5.2019

המועד האחרון למתן תשובות לשאלות הבהרה 10.6.2019 

המועד האחרון להגשת הצעות 17.6.2019 בשעה 12:00 בדיוק

שם הזוכה: 
דאבל טים מחשבים בע"מ, ווידיגאיט בע"מ
תאריך פרסום:
07/05/2019
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive