מתן שירותי ביטוח רפואי לסטודנטים תושבי חו"ל השוהים בישראל במסגרת תוכניות לימודים מטעם האוניברסיטה

מכרז מס' הס/8/2019: מתן שירותי ביטוח רפואי לסטודנטים תושבי חו"ל השוהים בישראל במסגרת תוכניות לימודים מטעם האוניברסיטה
מספר מכרז: 
הס/8/2019
סטטוס: 
הסתיים
תחום: 
ביטוח
תאריך אחרון להגשת הצעהלהגשת הצעה:
19/05/2019 - 12:00
תשלום דמי השתתפות: 
ההשתתפות במכרז אינה כרוכה בדמי השתתפות
הגשת הצעה/מועמדות: 
להגשת הצעה
הערה כללית: 

המועד האחרון למענה לשאלות הבהרה נדחה ל - 7.5.2019 

שם הזוכה: 
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ
תאריך פרסום:
28/03/2019
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive