מתן שירותי פרסום לתוכניות ה - Executive MBA של הפקולטה לניהול ע"ש קולר

מכרז מס' הס/16/2018: מתן שירותי פרסום לתוכניות ה - Executive MBA של הפקולטה לניהול ע"ש קולר
מספר מכרז: 
הס/16/2018
סטטוס: 
מבוטל
תחום: 
פרסום ומוצרי פרסום
תאריך אחרון להגשת הצעה:
03/12/2018 - 12:00
תשלום דמי השתתפות: 
ההשתתפות במכרז אינה כרוכה בדמי השתתפות
תאריך פרסום:
29/10/2018
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive