פרסום מודעות בעיתונות הכתובה

פטור ממכרז מס' 181: פרסום מודעות בעיתונות הכתובה
מספר הודעה: 
45-181
נושא: 
פרסום מודעות בעיתונות הכתובה
שם הספק: 
מקאן תל אביב בע"מ
תקופת התקשרות: 
עד 20.12.2019
תאריך אחרון להשגות:
15/12/2018 - 09:20
קבצים נלווים: 
תאריך פירסום:
03/12/2018
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive