הספקת כפפות מגן עמידות בכימיקלים ובאורגניזמים

פטור ממכרז מס' 122: הספקת כפפות מגן עמידות בכימיקלים ובאורגניזמים
מספר הודעה: 
45-122
נושא: 
הספקת כפפות מגן עמידות בכימיקלים ובאורגניזמים
שם הספק: 
רתוך טכנולוגיות בטיחות בע"מ
תקופת התקשרות: 
עד 27.4.2019
סכום התקשרות: 
כ- 700,000 ש"ח
תאריך אחרון להשגות:
19/06/2018 - 17:00
קבצים נלווים: 
תאריך פירסום:
07/06/2018
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive