אספקה ולהתקנה של מערכת אשכול מחשוב HPC

מכרז מס' הס/7/2019: אספקה ולהתקנה של מערכת אשכול מחשוב HPC
מספר מכרז: 
הס/7/2019
סטטוס: 
הסתיים
תחום: 
מחשוב - ציוד ושירותים
תאריך אחרון להגשת הצעהלהגשת הצעה:
02/06/2019 - 12:00
תשלום דמי השתתפות: 
ההשתתפות במכרז אינה כרוכה בדמי השתתפות
הגשת הצעה/מועמדות: 
להגשת הצעה
הערה כללית: 

לתשומת לבכם, 

מועדים מעודכנים למכרז:

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: 19.5.2019 עד השעה 10:00

מועד מענה על שאלות הבהרה: 23.5.2019

מועד אחרון להגשת הצעות למכרז: 2.6.2019 בשעה 12:00 בדיוק

בנוסף, פורסם טופס הצעה כספית (נספח ב') מעודכן עם ההבהרות שאושרו במכתב ההבהרות למכרז

שם הזוכה: 
עליתה צג מערכות מחשבים בע"מ
תאריך פרסום:
02/05/2019
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive