התקשרות עם חברת ירון לוי ניהול פרויקטים בע"מ ח.פ. 514494582 לשם מתן שירותי ניהול פרוייקט לעבודות פנים וגמר באגף האוניברסיטה שבבניין למחקר בהנדסה "ברודקום"

פטור ממכרז מס' 213: התקשרות עם חברת ירון לוי ניהול פרויקטים בע"מ ח.פ. 514494582 לשם מתן שירותי ניהול פרוייקט לעבודות פנים וגמר באגף האוניברסיטה שבבניין למחקר בהנדסה "ברודקום"
מספר הודעה: 
48-213
נושא: 
התקשרות עם חברת ירון לוי ניהול פרויקטים בע"מ ח.פ. 514494582 לשם מתן שירותי ניהול פרוייקט לעבודות פנים וגמר באגף האוניברסיטה שבבניין למחקר בהנדסה "ברודקום"
תחום: 
תכנון וניהול בתחום הבניה
שם הספק: 
ירון לוי ניהול פרויקטים בע"מ
תקופת התקשרות: 
עד תום הפרויקט
תאריך אחרון להשגות:
12/03/2019 - 17:00
תאריך פירסום:
27/02/2019
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive