מכרז פומבי לבחירת קבלן למתן שירותי אחזקת גני נוי ואחזקת חצר בקמפוס אוניברסיטת תל אביב

מכרז מס' 4044/2018 : מכרז פומבי לבחירת קבלן למתן שירותי אחזקת גני נוי ואחזקת חצר בקמפוס אוניברסיטת תל אביב
מספר מכרז: 
4044/2018
סטטוס: 
הסתיים
תחום: 
עבודות פיתוח, גינון והשקיה
שירותי ניקיון
תאריך אחרון להגשת הצעה:
10/12/2018 - 12:00
תשלום דמי השתתפות: 
ההשתתפות במכרז אינה כרוכה בדמי השתתפות
סיור ספקים: 
סיורי הקבלנים יתקיימו בתאריכים 22.10.2018 בשעה 10:00 וב-24.10.2018 בשעה 10:00. התכנסות המשתתפים תיערך בחדר ישיבות חרובי בקומת הכניסה של בניין הנהלת אגף הנדסה ותחזוקה (כניסה משער 14). סיור קבלנים, אפשרות שלישית יערך ביום 14/11/2018 בשעה 14:00. מי שהשתתף באחד משני הסיורים הקודמים אינו רשאי להגיע לסיור קבלנים זה.
יצירת קשר: 
שם הזוכה: 
השביל הירוק בע"מ
תאריך פרסום:
15/10/2018
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive